Celkem v bazaru 29364 inzerátů, za posledních 24 hodin přidáno 2802 nových .

Efektivní využití půjčky a úvěrové kalkulačky

Půjčka sice provází lidstvo odedávna, ale dokáže prokázat význačnou službu jen při správném výběru. Na co si dát pozor? Jaké kroky podniknout, než se rozhodnete a zažádáte o půjčku? Kterou půjčku lze považovat za nejvýhodnější?

Co je to půjčka?

Dnes je mnohem snadnější získat půjčku. Je to nejen díky konkurenci a vstupu nových společností na trh s půjčkami. Mnoho poskytovatelů nabízí možnost získání půjčky. Jedná se sice o výhodný finanční produkt, ale pouze v případě správné volby je ocenitelnou pomocí. Stejně tak při výběru adekvátní půjčky je možno získat jisté výhody, a dokonce i ušetřit. Naopak při unáhlené a špatné volbě dokáže finanční situaci více prohloubit a lze se dostat do větší dluhové pasti.

Všeobecně platí, že by se jedinec neměl příliš zadlužovat. Zejména pak v případě, jestliže se jedná o půjčku na věci, které mají kratší životnost než samotná doba splácení. Získat půjčku je jedna věc a řádně ji splácet je věc druhá. Půjčka má význam, ale je nezbytné dodržet jisté a osvědčené rady. Které to jsou?

Než se zadlužíte aneb na co se zaměřit?

Před samotným zadlužením zvažte, zda danou situaci nelze zvládnout jinak. Zadlužte se jen na nezbytně nutnou finanční částku. Možná se vám to zdá jako samozřejmost, ale bohužel vidina relativně vyššího obnosu je mnohdy natolik lákavá, zároveň je i velmi záludnou záležitostí. Myslete na to, že čím méně si půjčíte, tím dříve splatíte dluh a zároveň i ušetříte.

Kde a jak žádat o půjčku?

Pokud si zadáte do internetového vyhledávače výraz půjčka, výsledkem je nepřeberné množství nabídek a institucí. Mnohé doslova poutají pozornost tím, že lákají na půjčky bez registru. Na základě zákona je však nařízeno, že musí být důkladně prověřena schopnost žadatele splácet. I když není konkrétně určeno, jak má být tato schopnost posouzena, jsou v jistém smyslu tyto nabídky půjček nedůvěryhodné. Minimálně dojde ze strany klienta k předlužení.

Důvěřovat, ale prověřovat!

Vždy preferujte transparentnost, tj. finanční společnosti, které poskytují veškeré podmínky i smlouvy na webových stránkách. Ideální podmínky vám poskytne zejména bankovní sektor. Jedná se o jednu z nejbezpečnějších půjček.

Když žádáte o půjčku, je pro vás důležitý základní údaj, tj. RPSN (roční procentuální sazba nákladů). Čím vyšší má půjčka RPSN, tím zaplatíte vyšší úrok. Je nutné si zjistit předem veškeré náklady na půjčku, což obnáší poplatek za půjčku, první a poslední výše splátky, nutnost pojištění, vedení úvěrového účtu a další platby, které jsou s půjčkou spojeny. Nepodepisujte hned první nabídku, která se k vám dostane.

Nikdy neuvádějte v žádosti o půjčku nepravdivý údaj! Nezamlčujte výdaje, uvádějte skutečný příjem. I když se můžete domnívat, že byste si mohli pomoci, tak opak je pravdou. Nejen že se dopustíte podvodu, ale v konečné fázi především uškodíte sami sobě. Mějte zároveň na paměti, že nejdůležitější informace nejsou zahrnuty ve smlouvě, ale ve smluvních podmínkách. Nezapomeňte si je vždy vyžádat a řádně prostudovat.

Kdy podepsat smlouvu a kdy naopak ne?

V případě, že máte spočteno, že půjčka bude zátěží, kterou nebudete schopni splácet či kvůli ní přestanete hradit jiné náklady související s bydlením a s nezbytnými věcmi potřebnými k základnímu živobytí, tak rozhodně nepodepisovat. Stejně tak nikdy nepodepisujte smlouvu před důkladným pročtením, týká se to i výše uvedených podmínek. Vše si nechte předem vysvětlit. Informujte se i na možnost odložení splátek a sankce v případě opožděné splátky.

Smlouvu podepište, pouze jestliže máte zjištěny veškeré podmínky půjčky od více poskytovatelů, pročtenou smlouvu i podmínky a všemu dokonale rozumíte.

Jaký význam má úvěrová kalkulačka?

Důležité je srovnávat! K tomuto účelu se nabízí velice efektivní online nástroj, jenž je zdarma. Úvěrová kalkulačka vám tak poskytne nabídku nejlepší půjčky, a to na základě vámi zadaných potřebných údajů. I zde platí zadávat pravdivé údaje. Srovnávač má smysl, ale i tak je nutno si dát pozor. Výsledná čísla nejsou striktně směrodatná. Jedná se o virtuální nabídku, která se může do jisté míry lišit od finální nabídky. Nicméně úvěrová kalkulačka je účinnou formou pro prvotní výběr poskytovatelů, které můžete oslovit.